Home RECIPES Easy Potato Pancakes (Vegan & Gluten Free!)